Zverejnené

Kampane prebiehali v období od augusta do decembra v rámci obidvoch krajín, pričom okrem kupónovej kampane bola komunikovaná aj cez kupónový portál Vašekupóny.

„Táto forma oslovovania zákazníkov sa nám ukázala ako dobrou doplnkovou formou komunikácie. Dosiahnuté výsledky s responsom od 1,1 do 2,0% nás pozitívne prekvapili. Výhodu vidím hlavne v cielenom oslovení našich zákazníkov, preto plánujeme aj v budúcnosti spolupracovať so sieťou BALÍK PLUS“.

Denisa Příhodová
Marketingový manažér