Kupónové katalógy SK 2022

Produkt
Celkový
náklad
(ks)
Príjem
objednávok
do
Distribúcia
katalógov
od
Distribúcia
katalógov
do
Platnosť
katalógov
LADIES SK 1 (Easter)
marec – apríl
80 000 27.01.2022 01.03.2022 10.04.2022 6 týždňov
LADIES SK 2 (Spring)
apríl – máj
80 000 10.03.2022 12.04.2022 22.05.2022 6 týždňov
LADIES SK 3 (Summer)
máj – júl
80 000 21.04.2022 24.05.2022 05.07.2022 6 týždňov
LADIES SK 4 (Autumn)
september – október
80 000 11.08.2022 13.09.2022 23.10.2022 6 týždňov
LADIES SK 5 (Autumn 2)
september – október
80 000 11.08.2022 13.09.2022 23.10.2022 6 týždňov
LADIES SK 6 (Winter)
október – december
100 000 22.09.2022 25.10.2022 04.12.2022 6 týždňov