Zverejnené

Kupónový portál prináša unikátnu platformu na oslovenie zákazníkov v kritickom momente, kedy sa rozhodujú aký tovar, akú službu, kde a za akú cenu nakúpia.

Priemerná konverzia nákupov sa za prvé tri mesiace fungovania portálu pohybovala od  2 – 3,5 %. Od marca 2015 umožňujeme našim klientom využiť komunikáciu na Vašekupóny.sk formou PPC.