Zverejnené

Našim partnerom sme vyplatili viac ako 122 tisíc EUR za zrealizované vklady do balíkov a zaslané e-kupóny v potvrdzovacích mailoch .

Výsledky jednotlivých kampaní poukázali na kladenie väčšieho dôrazu na obsah, grafické prevedenie a formu. Hlavný aspekt by mal byť na pridanej hodnote pre zákazníka a forme jej prezentácie. Kupónová kampaň nie je len o zľave ale aj emóciách, ako zákazník prijíma čo sa mu klient snaží ponúknuť.

Klienti sa naďalej zameriavali pri tejto forme komunikácie na akvizíciu nových zákazníkov ako aj na budovanie brandu a poznanosti značky. Priemerný respons z kupónových kampaní sa pohyboval na úrovni 0,8 %, pričom najúspešnejšie kampane presiahli 3 %. Z pohľadu akvizičných cieľov dosahovali v priemere 30 – 40 % získaných úplne nových zákazníkov, pričom najúspešnejšie kampane presahovali až 65 %.