Naši klienti a case studies

Referencie

Viac ako 2 500 klientov a partnerov siete BALÍK PLUS s viac ako 50 miliónmi balíkov ročne.

Viac ako 2 500 klientov a partnerov siete BALÍK PLUS s viac ako 50 miliónmi balíkov ročne.

S BALÍK PLUS sme zrealizovali akciu formou vkladania našich zľavových voucherov do balíkov. Výsledok kampane bol pre nás veľmi pozitívny, nakoľko sme dosiahli viac ako 1,7% konverziu nákupov. Zároveň cena objednávok sa nám pohybovala 30% nad priemerom a šlo primárne o úplne nových zákazníkov. Túto spoluprácu hodnotíme ako veľmi úspešnú a určite plánujeme v nej pokračovať aj v budúcnosti.

Ing.Ján Skalický

Online marketingový manažér

V roku 2015 sme realizovali prvú kupónovú kampaň so sieťou BALÍK PLUS zameranú na podporu predaja produktov našej privátnej značky. Komunikáciu sme realizovali formou akcie 3 za cenu 2. Kampaň dosiahla veľmi dobrý respons cez 1,6%, pričom sa nám ukázalo, že z pohľadu dĺžky kampane sú 3 mesiace ideálnou dobou pre náš segment produktov.

Ing. Tomáš Schuchmann, PhD.

Marketingový manažér

Naša úspešná spolupráca s BALÍK PLUS začala v roku 2016. Od tej doby sme oslovili viac ako 650.000 užívateľov a vďaka tomu rozšírili okruh našich zákazníkov. BALÍK PLUS nám umožňuje zacieliť na tých užívateľov, ktorých klasickou internetovou reklamou minieme.

Šimon Radil

Internet marketing manager

Dlho sme hľadali možnosť, ako reaktivovať zákazníkov. Práve tento koncept nám priniesol riešenie, v rámci ktorého sme dokázali zákazníkov opäť motivovať k nákupu. Spolupráca s BALÍK-om PLUS je výborná aj preto, že nám prináša za vkladanie reklamných príloh ďalšie prostriedky na marketing, pričom našim zákazníkom dávame ďalšiu zaujímavú pridanú hodnotu.

Radek Ondrášik

marketingový riaditeľ

Nová forma distribúcie voucherov prostredníctvom balíkov internetových obchodov sa nám veľmi osvedčila a stala sa pre nás dôležitým komunikačným kanálom, ktorý plánujeme využívať aj v budúcnosti.

Zuzana Ondrášová

Marketing Manager

Naši klienti a case studies

Referencie

Viac ako 2 500 klientov a partnerov siete BALÍK PLUS s viac ako 50 miliónmi balíkov ročne.

S BALÍK PLUS sme zrealizovali akciu formou vkladania našich zľavových voucherov do balíkov. Výsledok kampane bol pre nás veľmi pozitívny, nakoľko sme dosiahli viac ako 1,7% konverziu nákupov. Zároveň cena objednávok sa nám pohybovala 30% nad priemerom a šlo primárne o úplne nových zákazníkov. Túto spoluprácu hodnotíme ako veľmi úspešnú a určite plánujeme v nej pokračovať aj v budúcnosti.
Ing.Ján Skalický
Online marketingový manažér
V roku 2015 sme realizovali prvú kupónovú kampaň so sieťou BALÍK PLUS zameranú na podporu predaja produktov našej privátnej značky. Komunikáciu sme realizovali formou akcie 3 za cenu 2. Kampaň dosiahla veľmi dobrý respons cez 1,6%, pričom sa nám ukázalo, že z pohľadu dĺžky kampane sú 3 mesiace ideálnou dobou pre náš segment produktov.
Ing. Tomáš Schuchmann, PhD.
Marketingový manažér
Naša úspešná spolupráca s BALÍK PLUS začala v roku 2016. Od tej doby sme oslovili viac ako 650.000 užívateľov a vďaka tomu rozšírili okruh našich zákazníkov. BALÍK PLUS nám umožňuje zacieliť na tých užívateľov, ktorých klasickou internetovou reklamou minieme.
Šimon Radil
Internet marketing manager
Dlho sme hľadali možnosť, ako reaktivovať zákazníkov. Práve tento koncept nám priniesol riešenie, v rámci ktorého sme dokázali zákazníkov opäť motivovať k nákupu. Spolupráca s BALÍK-om PLUS je výborná aj preto, že nám prináša za vkladanie reklamných príloh ďalšie prostriedky na marketing, pričom našim zákazníkom dávame ďalšiu zaujímavú pridanú hodnotu.
Radek Ondrášik
marketingový riaditeľ
Nová forma distribúcie voucherov prostredníctvom balíkov internetových obchodov sa nám veľmi osvedčila a stala sa pre nás dôležitým komunikačným kanálom, ktorý plánujeme využívať aj v budúcnosti.
Zuzana Ondrášová
Marketing Manager