Zverejnené

 Sieť našich partnerských e-shopov sa však stále rozrastá.

Z vyhodnotených výsledkov jednotlivých kampaní sa zistilo, že nákupné konverzie sa pri najpoužívanejšom produkte, zľavovom voucheri, pohybujú vo väčšine prípadov od 0,4 do 2 %, pričom priemer je okolo 1 %. Klienti zároveň zaznamenali vyšší priemerný nákup na košík, v niektorých prípadoch až o 30 % ako aj vyšší podiel úplne nových zákazníkov.

V Nemecku sa priemerné konverzie nákupov pri tejto forme komunikácie pohybujú od 0,5 do 3 %. Sieti BALÍK PLUS sa podarilo dosiahnuť porovnateľné výsledky. Poukazuje na to dobré cielenie a nastavenie kampanie kampane na potenciál tejto formy komunikácie a získavania nových zákazníkov či už na slovenskom alebo českom trhu,

Už vám nestačí len oslovovať nových zákazníkov? So sieťou BALÍK PLUS ich nielen oslovíte, ale aj priamo získate. Informujte sa o našej ponuke služieb