Členstvo v sieti BALÍK PLUS je nezáväzné a úplne zadarmo.

Klient

definuje cieľovú skupinu a ciele kampane

BALÍK PLUS

doručí reklamné prílohy zasielateľským partnerom a kontroluje zasielateľskú sieť

Internetové obchody

vložia reklamné prílohy
do svojich balíkov

Kupujúci

Kupujúci

spoja pozitívny nákupný zážitok s reklamnými prílohami a využijú výhodné ponuky

Čo členstvom získate?

Čo členstvom získate?

Spojením objemov balíkov internetových obchodov do jednej siete profitujú všetci:

  • Internetové obchody môžu zarábať prostredníctvom reklamných príloh v ich zásielkach a zároveň ponúkajú svojim zákazníkom pridanú hodnotu
  • Klienti majú možnosť oslovovať vybranú cieľovú skupinu pozostávajúcu z aktívnych online kupujúcich cielene podľa kategórie, a to v relevantnom objeme

Členstvo v sieti

Členstvo v sieti BALÍK PLUS je nezáväzné a úplne zadarmo. Rovnako bezplatné je aj dodanie reklamných príloh na vami určené miesto. Vytvorili sme aplikáciu, ktorá vám aj nám umožní mať prehľad o všetkých realizovaných vkladoch do balíkov. Táto aplikácia je jednoduchá a administratívne vás zaťaží len minimálne.

Systém odmeňovania

Systém odmeňovania je prehľadný a transparentný. Výšku odmeny za vkladanie vám oznámime vždy pred samotným začatím vkladania reklamných príloh do balíkov. Môžete tak dlhodobo a spoľahlivo plánovať svoje príjmy z predaja vašich balíkových kapacít.

Vzorky produktov

Pri vzorkách produktov profitujete okrem odmeny aj z dodatočne vyššej spokojnosti zákazníkov. Vaši zákazníci tak dostanú zadarmo reklamný produkt, napríklad vzorku kávy alebo kozmetického prípravku, ktorý ste vy sami vybrali a priložili do balíka.

Chcete sa stať členom BALÍK PLUS?

Zaregistrovať obchod