Klient

definuje cieľovú skupinu a ciele kampane

BALÍK PLUS

doručí reklamné prílohy
zasielateľským partnerom a kontroluje zasielateľskú sieť

Internetové
obchody

vložia reklamné prílohy
do svojich balíkov

Kupujúci

spoja pozitívny nákupný zážitok s reklamnými prílohami a využijú výhodné ponuky

Reklama s reklamnými prílohami vám ponúka množstvo výhod

  • Presné cielenie na definovanú cieľovú skupinu
  • Oslovenie aktívne on-line nakupujúcich zákazníkov
  • Prepojenie off-line a on-line komunikácie
  • Získavanie nových zákazníkov
  • Rast tržieb a povedomia o značke
  • Lacnú formu reklamy

 

Riadenie kvality

Všetky procesy a kvalitu zasielania materiálov monitorujeme viacstupňovým systémom riadenia kvality.
Partnerov vstupujúcich do siete BALÍK PLUS preverujeme na základe ich hodnotiacich profilov v rámci hodnotiacich portálov.

Kontrola zasielania príloh

  • Kontrolné nákupy
  • Dokumenty o počte zaslaných balíkov (faktúra od kuriérskej spoločnosti alebo pošty)

 

Zasielanie príloh v balíkoch partnerov preverujeme nielen prostredníctvom kontrolných nákupov, ale aj preverovaním počtu zasielaných balíkov
na základe dokumentu s viditeľným počtom zasielaných balíkov.