Zverejnené

Pri online formách, či už sú to newslettre, kupónové portály, alebo iné, je väčšinou ako stimulujúci prvok výhodou kratší termín. Pri offline kupónoch je to odlišné.

V globále platí pravidlo, že až 2/3 príjemcov budú reagovať na zľavový kupón, pokiaľ bude pre nich využiteľný z pohľadu využitia a času. V realite to znamená, že kupón musí byť pre užívateľa nielen zaujímavý po obsahovej stránke a ponúkanej zľave alebo iného benefitu, ale musí byť v súlade aj s jeho potrebami z pohľadu času. Pokiaľ bude mať tlačený kupón krátku platnosť a zákazník plánoval nakúpiť ponúkaný tovar, alebo službu neskôr, výrazne sa zníži pravdepodobnosť nákupu zo strany potenciálneho zákazníka.

Využitie tlačených kupónov v čase

Využitie tlačených kupónov v čase

Pri tlačených kupónoch distribuovaných v balíkoch, alebo poštou z realizovaných štúdií vyplýva, že dĺžka kampane by mala byť od 2 do 6 mesiacov, pričom pri jej stanovovaní treba vychádzať z obratu tovaru a nákupných zvyklostí zákazníkov. V tomto smere sa nemusíte obávať, že by zákazník zahodil a nevyužil kupón po dlhšej dobe. Výsledky štúdií a kampaní našich klientov (Tescoma, Dr.Max a ďalší) to len potvrdzujú. Z výsledkov responsov je teda vidieť, že zákazníci reagovali aj v druhom a treťom mesiaci kampane, pričom počet objednávok mal stúpajúci trend smerom ku koncu kampane.