Zverejnené

Do programu pribudlo viacero významných e-shopov, pričom ku koncu minulého roka bolo na portáli zaregistrovaných viac ako 600 internetových obchodov.

Cez internetvú stránku vasekupony.sk sa zrealizovalo viac ako 75 000* nákupov cez affiliate a PPC systém v celkom obrate 2 781 000 €. Priemerná cena nákupného košíka sa vyšplhala na 51,00 € s konverziou až 6 %.

Počas roka sme pre klientov zrealizovali niekoľko zaujímavých kampaní ako napríklad Deň dopravy zadarmo, Black Friday, Adventný kalendár a mnoho ďalších, kde sa konverzia vyšplhala až na neuveriteľných 12%. Výsledky jednotlivých kampaní poukázali na kladenie väčšieho dôrazu na obsah, grafické prevedenie a formu, preto v druhej polovici roka prebehol redizajn stránky s prihľadaním na responzivitu. Portál vasekupony.sk je tak už user friendly aj pre mobily či tablety.

* Údaje z Affiliate systému, PPC programov klientov a iné za rok 2016.