Zverejnené

Kupónové portály vám ale môžu poskytnúť účinný spôsob ako zvýšiť povedomie o značke a samotný predaj.

Tieto stránky majú totiž široký dosah a prístup k obrovským užívateľským základniam, ktorá vám môže pomôcť priniesť nových zákazníkov, informovanosť o značke a lojalitu nakupujúcich. Ak sa rozhodnete spolupracovať s kupónovými portálmi, tu je niekoľko tipov, ktoré Vám pomôžu uistiť sa, že vaša spolupráca bude efektívna.

 

Ako využívať kupónové portály čo najefektívnejšie

 

1. Aktívne riadenie vašich vzťahov

Najlepší spôsob, ako využiť kupónový portál, je úzko spolupracovať s opačnou stranou – kupónovým portálom pre vytvorenie stratégie šitej na mieru pre vašu značku. To Vám umožní, aby ste uskutočňovali správne rozhodnutia, optimalizovali kampane a zabezpečovali ich merateľnosť pre uistenie naplnenia stanovených cieľov. Ak nemáte čas a zdroje na poskytovanie aktualizovaných a včasných informácií, nemali by ste očakávať nadpriemerné výsledky.

 

2. Pozorný výber partnerov

Nemusíte spolupracovať so stovkami kupónových portálov pre získanie výsledkov, ktoré hľadáte. Správny výber a selekcia partnerov umožní, že nepreinvestujete finančné prostriedky alebo nezmaríte vaše marketingové úsilie. Zhodnotenie všetkých portálov je však takmer nemožné. To je dôvod, prečo je nevyhnutné pracovať s partnermi, ktorí majú inovatívnych manažérov sústredených na dosahovanie výsledkov.

 

3. Zabezpečenie súladu

Manažéri by mali mať jasno v tom, čo je povolené správanie na kupónových portáloch. Často sa možno stretnúť s kupovaním obchodných známok ako kľúčových slov na Google AdWords, propagáciou už expirovaných ponúk, propagáciou neexistujúcich ponúk a nútenými taktikami pre kliky. Účinný spôsob pre aktívne sledovanie kupónových portálov je kontrola stránok vašich veľkých partnerov raz týždenne pre uistenie sa, že všetko je zabezpečené korektne.

 

 4. Nastaviť odmeňovanie podľa ceny

Stále častejšie sa maloobchodníci snažia zladiť provízie k hodnote propagovaných aktivít a pre zákazníka. Napríklad, zákazník, ktorý prišiel na základe zaslaného newslettera kupónovým portálom je pravdepodobne oveľa cennejší ako zákazník, ktorý prišiel na základe vyhľadávania obchodnej známky a bol už v nákupnom košíku. Ak chcete vytvoriť úspešný vzťah s kupónovým portálom, upravte štruktúru provízii pre odmeňovanie vašich partnerov za akcie, ktoré si ceníte a vyhnite sa plateniu kontraproduktívnych. Vaša kupónová stratégia by sa mala sústrediť na hornú časť lievika, na opätovné získanie zákazníkov a na prevenciu pred zákazníkmi opúšťajúcimi nákupný košík pred zaplatením.

 

5. Sústredenie sa na ponuky a ich umiestnenie

Akonáhle ste si vybrali svojich partnerov, môžete sa zamerať na budovanie vzťahov s individuálnym kupónovým portálom a využiť všetky rôzne programy, ktoré ponúkajú (sociálne siete, e-maily, category placement, …).

 

 6. Sledovanie výsledkov

Je dôležité využívať sledovaciu platformu, ktorá Vám umožní získať ucelený pohľad na to, odkiaľ prichádzajú zákazníci. Správne prisudzovanie Vám ukáže, ktoré pridružené aktivity sú viac prírastkové a ktoré znižujú marže. Sledovanie a analýza zákazníckej cesty v pravidelných intervaloch vám umožní pochopiť, čo zvyšuje vašu priemernú hodnotu objednávky a zlepšuje dosahovanie vašich cieľov.

 

 7. Udržte všetky informácie čerstvé

Môže sa to zdať zrejmé, ale je dôležité udržiavať všetky ponuky aktuálne. Uistite sa, že aktívne pridávate a odstraňujete kupóny a ponuky, aby ste predišli odchodu zákazníkov, ktorí nemohli využiť ponuku, ktorá vypršala. Vyskúšajte niekoľko rôznych druhov ponúk, aby ste videli, ako sa trh správa. Mnohí obchodníci uprednostňujú tie, ktoré priťahujú nových zákazníkov alebo zvyšujú priemernú hodnotu objednávky.